Anløb

Kerteminde Havn

Største skibe
Der kan besejle havnen: Længde 120 m og dybgang 4,2 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. Vinde fra NW gennem N til NE giver indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 0,8 m lavvande.

Strøm
Bemærk: Kan være stærk strøm som skifter hver 6 time.

Fartbegrænsning: 3 knob.

Afmærkning
Ca. 250 m fra indsejlingen er udlagt en rød og en grøn bøje.