Udbygning af marinaen

25.05.22: Survey – måling vanddyber indsejling

30.05.22: Opstart byggeri v. Aarsleff

13.06.22: Afspærring uden for sydlig indsejling