Bådpladser på Kerteminde Marina

Vandplads

Prisen på en vandplads i Kerteminde Marina beregnes på den enkelte plads og udregnes efter pladsens kvm og den årligt takst jf. kommunens takstblad. Pladser findes i længden fra 6 – 23 meter.

Langsliggere udvendigt ved tværbroerne vil blive udregnet efter den halve tværbro x bådens bredde.

Som udgangspunkt lejer man en plads i vandet. Ønskes der også plads på land til opbevaring, skal den lejes særskilt. Er plads på land ikke tilvalgt, kan stativ, bukke eller lignende ikke stå på opbevaringspladsen, men må flyttes til og fra ved f.eks. forårsklargøring/vedligeholdelse.

Betalingsterminerne for en vandplads er halvårlig. Opkrævning sker pr. hver 1. april og 1. oktober og opsigelse kan ske til samme datoer med 2 måneders frist.

I Kerteminde Havn opdeles pladserne i kategorierne:

  • D (jollepladser)
  • E (ombyggede kuttere)
  • Dosseringsbroen
  • Både og joller uden faste pladser — Beskyttelsestakst

Se priser og takster på pladser marinaen og havnen  – Takstblad 2024

 

Landplads

Landpladser skal lejes særskilt, og forudsætter i forvejen leje af vandplads i Kerteminde Havn & Marina.

Under vinteropbevaringen på land, skal båden stå i et af Marinaens standardstativer. Følgende stativer er tilgængelige: 3 – 6 – 12 – 18 tons.

I forbindelse med optagning og søsætning kan der bookes krantid her.
Jf. regulativet skal både være søsat senest 1. juni.


For plads på land er betalingsterminen helårlig. Opkrævning sker pr. hver 1. oktober og opsigelse kan ske til samme dato med min. 2 måneders varsel.

Se priser på landplads og stativer i gældende takstblad – Takstblad 2024

Depositum

Der opkræves depositum på kr. 2.500,- for en vandplads, og kr. 1.000,- for en landplads. Indgåelse af lejekontrakter vil udløse opkrævning af depositum, uanset om det er i forbindelse med pladsskifte eller nyoprettelse af lejekontrakter.
Alle pladser er eksklusiv optagning og udsætning.

Klassificering

Kerteminde Havn og Marina er klassificeret som en A-havn.

Venteliste

Plads i Kerteminde Marina er efterspurgt, og det er en god idé at sikre sig en plads før båden anskaffes. 

Alle kan få en plads i Kerteminde Marina, men vores rokeringsliste blandt fastliggere prioriteres først ifm. omrokeringer, dernæst ventelisten for Kerteminde kommunes borgere og til sidst ventelisten for øvrige borgere uden for kommunen.

Prisen for at stå på ventelisten er 200 kr. per år. Ønsker man at blive skrevet på denne bedes man kontakte havnekontoret på havn@kerteminde.dk eller på tlf. 6515 1537. For opskrivning skal vi bruge navn, adresse, tlf. nr., cpr. nr. samt evt. oplysninger om båd str./pladsønsker.