Bådpladser på Kerteminde Marina

Vandplads

Prisen på vandplads i marinaen beregnes på den enkelte plads udregnet efter længde x bredde. Længderne ligger fast på 9, 11, 12 og 14 meter selvom de godt kan variere en smule. 

Langsliggere udvendigt ved tværbroerne vil blive udregnet efter den halve tværbro x bådens bredde.

I Kerteminde Havn opdeles pladserne i kategorierne:
D (jollepladser)
E (ombyggede kuttere).
Plads i vandet

Som udgangspunkt lejer man en plads i vandet. Ønskes der også plads på land til opbevaring, skal den lejes særskilt. Er plads på land ikke tilvalgt, kan stativ, bukke eller lignende ikke stå på opbevaringspladsen, men må flyttes til og fra ved f.eks. forårsklargøring/vedligeholdelse.

Betalingsterminerne for pladsen i vandet er halvårlig. Opkrævning sker pr. hver 1. april og 1. oktober. Opsigelse kan ske til samme datoer med 2 måneders frist.

Se priser i gældende takstblad nederst på siden under ‘Links’. 

 

Plads på land

Landpladser skal lejes særskilt, og landpladser er forbeholdt lejere med vandplads i Kerteminde Marina. Foruden joller på jollepladsen er der 2 slags pladser på land:

Den ene (opbevaring), hvor båden opbevares i, mere eller mindre, vinterhalvåret, og den resterende del af året er i vandet. 

Den anden (trailer), er hvor man ikke har en plads i vandet, men har sin båd (ikke joller på jollepladsen) stående på en indregistreret trailer, og kun sætter den i vandet når der skal sejles (som indtil nu typisk Folkebåde og H-både).

For plads på land er betalingsterminen helårlig. Opkrævning sker pr. hver 1. oktober. Opsigelse kan ske til samme dato med 2 måneders varsel.

Se priser i gældende takstblad nederst på siden under ‘Links’.

Depositum

Der opkræves depositum på kr. 2.500,- for en vandplads, og kr. 1.000,- for en landplads. Indgåelse af lejekontrakter vil udløse opkrævning af depositum , uanset om det er i forbindelse med pladsskifte eller nyoprettelse af lejekontrakter.
Alle pladser er eksklusiv op- og udsætning.

Klassificering

Kerteminde Havn og Marina er klassificeret som en A-havn.

Venteliste

Plads i Kerteminde Marina er efterspurgt, og det er en god idé at sikre sig en plads før båden anskaffes. P.t. er der en længere venteliste, og vi forventer først at kunne tilbyde pladser igen fra forår/sommer 2023.

Alle kan få en plads i Kerteminde Marina, men vores vente- og rokeringsliste prioriterer først omrokeringer, dernæst ventelisten for Kerteminde kommunes borgere og til sidst ventelisten for øvrige borgere uden for kommunen.

Prisen for at stå på ventelisten er 200 kr. per år. Ønsker man at blive skrevet på denne bedes man kontakte havnekontoret på havn@kerteminde.dk eller på tlf. For opskrivning skal vi bruge navn, adresse, tlf. nr., cpr. nr. samt evt. oplysninger om båd str./pladsønsker