Gæstesejler på Kerteminde Marina

Se oversigtskort længere nede på siden 

Toiletter, bad og sejlerstue
På Marinaen langs promenaden findes 2 nyere servicebygninger, som indeholder toilet, enkelt- og familiebade samt sejlerstue med køkkenfaciliteter og infoskærm. Her er også en lille ’byt en bog’ reol.

Affald
Der er nem adgang til at komme af med affald i de 5 affaldsgårde, som er fordelt langs promenaden. Vi opfordrer til affaldssortering!

El og vand
Fastliggere betaler over havneleje. Gæstesejlere betaler per dag. Kort købes i automaten på nordsiden af havnekontorbygningen.

Brændstof
Det er muligt at tanke Benzin Oktan 100 og GTL Diesel fra marinaens servicekaj – se placering af servicekaj her

WiFi
Der er gratis trådløs adgang til internettet. Kode findes ved havnekontoret og på kvittering ved køb af gæstebilletter.

Miljøstation
Spildolie kan afleveres i skraldegården ved havnekontoret og ved skraldegården ved slæbestedet. Havnemyndighed/assistenter tilbyder gratis tømning af brunt vand /holdingtank. Tag kontakt på havnekontor eller assistenter på marinaen. Tomme malerbøtter, batterier og lign. kan stilles ved siden af beholderne til olie, så bortskaffer havnens personale disse miljømæssigt korrekt.

Kran
Kerteminde Marina råder over tre kraner. Havnekranen er til bådløft/isætning og betjenes kun af havnens personale. Booking af tid under ’Booking af kranløft’. Hvis det er akut, kan man kontakte havnens personale. 2-tons kranen er fortrinsvis til folkebåde og mindre joller. Må benyttes af personer der er blevet anvist i korrekt brug af havnens personale. Mastekran er frit tilgængelig for fastliggere og gæster.

Slæbested
Der er et slæbested midt på marinaen, som kan benyttes af alle. Engangs- eller flerturskort kan købes i automaten på havnekontorets nordside. Se priser under ’Gæstesejler’.

Legepladser
Der er to legepladser langs marinaen.

Grillpladser
Langs promenaden findes der borde og bænke med grillpladser. Forbeholdt havnens betalende gæster og fastliggere.