Bådpladser på Kerteminde Havn

Kerteminde kommune har besluttet, fra 1.4.2010, at indføre nye regler for beregning af takster for benyttelse af Kerteminde Marina.

Vandplads

I stedet for at opdele pladserne i kategorier med hver sin faste pris, vil der fremover blive opkrævet efter den faktiske størrelse af den enkelte plads, udregnet efter længde x bredde.

Længderne ligger fast på 9, 11, 12 og 14 meter selvom de godt kan variere en smule. Gennemsejlingsbredderne mellem pælene er målt med lasermåler og er meget nøjagtige.

Langsliggere udvendigt ved tværbroerne vil blive udregnet efter den halve tværbro x bådens bredde.

I Kerteminde Havn opdeles de fortsat i kategorierne
D (jollepladser)
E (ombyggede kuttere).
Plads i vandet

Som udgangspunkt lejer man en plads i vandet. Ønskes der også plads på land til opbevaring, skal den lejes særskilt. Er plads på land ikke tilvalgt, kan stativ, bukke eller lignende ikke stå på opbevaringspladsen, men må flyttes til og fra ved f.eks. forårsklargøring/vedligeholdelse.

Betalingsterminerne for pladsen i vandet ændres fra kvartalsvis til halvårlig.

Opkrævning sker fremover pr. hver 1. april og 1. oktober.

Opsigelse kan ske til samme datoer med 2 måneders frist.

Plads på land

Plads på land skal lejes særskilt.
Joller på Jollepladsen opkræves fortsat som hidtil. Derudover bliver der 2 slags pladser på land:
Den ene (opbevaring), hvor båden opbevares i, mere eller mindre, vinterhalvåret, og den resterende del af året er i vandet. Stativ, bukke eller lignende kan blive stående på opbevaringspladsen hele året. Er plads på land ikke tilvalgt, kan stativ, bukke eller lignende ikke stå på opbevaringspladsen, men må flyttes til og fra ved f.eks. forårsklargøring/vedligeholdelse.

Den anden (trailer), er hvor man ikke har en plads i vandet, men har sin båd (ikke joller på jollepladsen) stående på en indregistreret trailer, og kun sætter den i vandet når der skal sejles (som indtil nu typisk Folkebåde og H-både).

Hvor pladsen på land er tilvalgt til en plads i vandet, vil prisen blive beregnet af den samme størrelse som pladsen i vandet har.
Hvor pladsen på land bruges helårlig uden en plads i vandet, vil prisen blive beregnet af det faktiske pladsforbrug, længde x bredde af båd og trailer + 70 cm. i bredden.
For plads på land er betalingsterminen helårlig.

Opkrævning sker pr. hver 1. oktober.

Opsigelse kan ske til samme dato med 2 måneders varsel.

Depositum

Der indføres betaling af depositum lydende på kr. 2.500,- for en vandplads, og kr. 1.000,- for en landplads. Indgåelse af lejekontrakter vil udløse opkrævning af depositum , uanset om det er i forbindelse med pladsskifte eller nyoprettelse af lejekontrakter.
Alle pladser er eksklusiv op- og udsætning.

Klassificering

Kerteminde Havn og Marina er klassificeret som en A-havn.

Venteliste

Plads i Kerteminde Marina er efterspurgt, og det er en god idé at sikre sig en plads før båden anskaffes.
Der kan være ventetid alt efter hvilken plads str. samt placering der søges.

Alle kan få en plads i Kerteminde Marina, men vores vente- & rokeringsliste prioriterer først omrokeringer, dernæst ventelisten for Kerteminde kommunes borgere og til sidst ventelisten for øvrige borgere uden for kommunen.

Ønsker man at blive skrevet på vores vente- & rokeringsliste bedes man kontakte Kerteminde Havn & Marina.