Foreninger på Kerteminde Havn

Søbadet – Kerteminde Vinterbadere

Søbadet er en privat forening på Sydstranden med mere end 450 medlemmer. Søbadet danner rammen om flotte og unikke badeforhold og sauna med udsigt til Kertemindebugten. Foreningen er populær og har p.t. venteliste. For opskrivning kan man kontakte formanden via kontaktoplysninger på foreningens hjemmeside.
Som udefrakommende gæst/turist har man mulighed for at købe en dagbillet for 300,- per person eller 350,- for en familiebillet.

Læs mere på:

Træskibsforeningen FOK

Træskibsforeningen FOK arbejder for at bevare træskibsmiljøet i Kertemindes gamle havn. Medlemmer med træskibe har mulighed for havneplads ved kajen langs Dosseringen, hvor der drives klubhus med værksted, toilet og opholdsrum. I klubben sejles der så vidt muligt aftensejladser en gang ugentligt i sæsonen samt deltages i forskellige træskibsstævner. Du kan blive fuldgyldigt medlem af FOK, medlem af jollelauget eller støtte foreningen via passivt medlemskab.

Læs mere på: