Bedding på Kerteminde Havn

På Søndre Havnemole ligger en ophalerbedding, der kan tage både op til 60 tons dødvægt. Der kan stå 3 både oppe ad gangen, og den er indrettet så afspulet bundmaling, olieholdigt bundvand og lignende opsamles uden at det løber ud i havnebassinet.

Kerteminde Kommune har for nylig investeret i en renovering af beddingen, der omfattede en udskiftning af skinnevejen for ophalervognen samt renoveringsarbejde af ophalervogn og bådvogne.

Ophalerbedding – takster 2023

 

Opstartsgebyr Pr. gang 1200 kr.
Brug af højtryksspuler Pr. gang 300 kr.
Stådage Pr. påbeg. dag 270 kr.
Arbejdstimer optagning Pr. påbeg. time 425 kr.
Arbejdstimer udsætning Pr. påbeg. time 425 kr.
Slutrengøring Pr. påbeg. time 425 kr.