Bedding på Kerteminde Havn

På Søndre Havnemole ligger en ophalerbedding, der kan tage både op til 60 tons dødvægt. Der kan stå 4 både oppe ad gangen, og den er indrettet så afspulet bundmaling, olieholdigt bundvand og lignende opsamles uden at det løber ud i havnebassinet.

Kerteminde Kommune har for nylig investeret i en renovering af beddingen, der omfattede en udskiftning af skinnevejen for ophalervognen samt renoveringsarbejde af ophalervogn og bådvogne.

Ophalerbedding – takster 2022

 

Opstartsgebyr Pr. gang 1121 kr.
Brug af højtryksspuler Pr. gang 285 kr.
Stådage Pr. påbeg. dag 255 kr.
Arbejdstimer optagning Pr. påbeg. time 408 kr.
Arbejdstimer udsætning Pr. påbeg. time 408 kr.
Slutrengøring Pr. påbeg. time 408 kr.