Faciliteter på Kerteminde Marina

på , på den sydlige iletter, bad og sejlerstue: På Marinaen langs promenaden findes 2 nyere servicebygninger, som indeholder toilet, enkelt- og familiebade samt sejlerstue med køkkenfaciliteter og infoskærm. Her er også en lille ’byt en bog’ reol.

Affald: Der er nem adgang til at komme af med affald i de 5 affaldsgårde, som er fordelt langs promenaden. Vi opfordrer til affaldssortering!

El og vand: Fastliggere betaler over havneleje. Gæstesejlere betaler per dag. Kort købes i automaten på nordsiden af havnekontorbygningen.

Brændstof: Diesel kan tankes fra den blå container ved Iskajen på den sydlige del af kanalen (øst for isværket). Tanken er døgnåben i sejlersæsonen. Kontakt havnekontoret for adgang uden for sæson. Benzin kan hentes på nærliggende tankstationer 200 m. fra marinaen.

WiFi: Der er gratis trådløs adgang til internettet. Kode findes ved havnekontoret og på kvittering ved køb af gæstebilletter.

Miljøstation: Spildolie kan afleveres i skraldegården ved havnekontoret og ved skraldegården ved slæbestedet. Havnemyndighed/assistenter tilbyder gratis tømning af brunt vand /holdingtank. Tag kontakt på havnekontor eller assistenter på marinaen. Tomme malerbøtter, batterier og lign. kan stilles ved siden af beholderne til olie, så bortskaffer havnens personale disse miljømæssigt korrekt.

Kran: Kerteminde Marina råder over tre kraner. Havnekranen er til bådløft/isætning og betjenes kun af havnens personale. Booking af tid under ’Booking af kranløft’. Hvis det er akut, kan man kontakte havnens personale. 2-tons kranen er fortrinsvis til folkebåde og mindre joller. Må benyttes af personer der er blevet anvist i korrekt brug af havnens personale. Mastekran er frit tilgængelig for fastliggere og gæster.

Slæbested: Der er et slæbested midt på marinaen, som kan benyttes af alle. Engangs- eller flerturskort kan købes i automaten på havnekontorets nordside. Se priser under ’Gæstesejler’.

Legepladser: Der er to legepladser langs marinaen.

Grillpladser: Langs promenaden findes der borde og bænke med grillpladser. Forbeholdt havnens betalende gæster og fastliggere.